پانل سربی

ارائه تایل های سربی پیش ساخته برای دیوار و سقف اتاق های رادیولوژی، CT، آنزیوگرافی و اتاق های کار با اشعه

شیشه سربی

وارد کندده و توزیع کننده عمده شیشه های سربی پزشکی صنعتی

پانل های عاری از سرب

دارای ماندگاری بالا و عدم واکنش با عوامل محیطی

سرب کوبی

ورق سرب مخصوص حفاظت در برابر اشعه

درب سربی

درب لولایی سربی و درب ریلی سربی