بیمارستان رهنمون یزد

  • اجرای پانل سربی پیش ساخته 200 مترمربع
  • ارائه درب لولایی ارائه درب ریلی
  • ارائه شیشه های سربی و فریم مربوطه
  • انجام دوزیمتری