رادیولوژی و آنژیوگرافی بیمارستان طالقانی

  • اجرای سرکوبی 500 مترمربع
  • اجرای درب های لولایی سربی
  • ارائه شیشه های سربی و فریم مربوطه