بیمارستان ۵۴۰ تختخوابی کوثر سنندج

  • اجرای پانل پیش ساخته سربی 1500 مترمربع
  • ارائه شیشه های سربی و فریم مربوطه