بیمارستان 320 تختخوابی فرهیختگان دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

  • اجرای درب ریلی سربی اتوماتیک ۱۵ پکیج
  • اجرای درب لولایی اتوماتیک ۸ عدد
  • اجرای درب لولایی سربی ۵۰ لنگه
  • اجرای سر بکوبی 3000 مترمربع
  • اجرای پانل پیش ساخته سربی 1000 مترمربع
  • ارائه شیشه های سربی و فریم مربوطه